Herroepingsrecht

Je hebt het recht jouw bestelling tot veertien dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product/de producten fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je verklaring kun je sturen naar:
Feeling Goods
Zuider Parallelweg 31
6882 AE Velp (Gld.)
+31 6 57 63 71 09
info@feelinggoods.nl

Verklaring

Je kunt voor je verklaring gebruikmaken van de bijgevoegde link naar het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourneren

Je kunt je bestelling binnen veertien dagen retourneren. Omdat het gaat om cosmetische producten moeten we hygiëne-eisen in acht nemen. Voorwaarde voor retourneren is, dat het pakket en de producten erin niet aangebroken mogen zijn, dus in originele staat met originele verpakking. Als je je bestelling wilt retourneren, neem dan eerst even contact met ons op. We kunnen het dan samen met jou in orde maken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan inclusief leveringskosten (met uitzondering van  eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen nadat wij ons op de hoogte hebben gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zullen jou voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het product/de producten hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat jij het product/de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Termijn van veertien dagen

Je dient het product/de producten onverwijld, doch in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je het product/de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Kosten

De directe kosten van het terugzenden van het product/de producten komen voor jouw rekening.

Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product/de producten die het gevolg is van het gebruik van het product/de producten dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product/de producten vast te stellen.

Modelformulier

Klik hier voor het modelformulier.